Zvolte si oblast:

Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řadná správa, Lidská práva a Spravedlnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 5. 1. 2023 10:00
  • Výměna přílohy č. 17

Aktualizace

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programů vydává Příručku pro příjemce grantů financovaných z programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost. Příručka pro příjemce grantů upravuje postupy pro realizaci projektů v rámci programů Zdraví, Kultura, Řádná správa, Lidská práva a Spravedlnost a sub projektů v rámci malých grantových schémat programů financovaných z Fondů EHP a Norska 2014-2021 od okamžiku jejich schválení.

Dne 03. 10. 2022 byla schválena aktualizovaná verze Příručky a přidána příloha č. 18 Sazby per diems.  Ke stažení je aktualizovaná verze a také verze s vyznačenými změnami.     

Dále byla aktualizovaná příloha č. 17 Soupis osobních výdajů. Tabulka byla nově rozšířena o sloupce odvody za zdravotní pojištění, odvody na sociální pojištění a ostatní zákonné odvody hrazené zaměstnavatelem.

Dokumenty ke stažení

 

Původní verze (změny k 27. 6. 2022)

Původní verze (změny k 3. 1. 2022)

Původní verze (změny k 28. 1. 2021)